Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Disclaimer en Contact

Sluit
 

Disclaimer en Contact

 

AVL NKI logo 2013.jpg

Het Cluster Radiotherapie wil met deze site de geschiedenis van de bestralingsafdeling in het Antoni van Leeuwenhoek voor iedereen toegankelijk maken. Het aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien. De site wordt beheerd door de werkgroep Historad van het Cluster Radiotherapie. U kunt contact opnemen met de werkgroep door een email te sturen aan : info.historad@xs4all.nl

DISCLAIMER GEBRUIK DIGITALE BEELDEN EN DOCUMENTEN.

De werkgroep Historad spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van Historad gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Ons correspondentieadres is info.historad@xs4all.nl. Gezien het non-profit doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN TEKSTEN EN DIGITALE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE 100 JAAR RADIOTHERAPIE IN HET ANTONI VAN LEEUWENHOEK.

1. Foto's mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Voor foto's waarbij het AVL is vermeld of geen rechthebbende is vermeld gelden de volgende regels. 

2. Het is niet toegestaan de uitingen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) verspreiden en/of openbaar te (doen) maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven of uitdrukkelijk met het Antoni van Leeuwenhoek, de werkgroep Historad of betrokken rechthebbenden is overeengekomen.

3. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt op deze website de mogelijkheid geboden de uitingen online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-) wetenschappelijk onderzoek en studie.

4. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van een tekst of een digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager. Bewegende beelden worden op deze website uitsluitend ''streaming", ter inzage, aangeboden. Het is niet toegestaan de aangeboden bewegende beelden op te slaan, of anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

 Amsterdam, 24 maart 2013