UA-35946176-3
1956
 

Philips Rontgen Beeldversterker 5"

1955 Philips II.JPG 

In 1956 wordt een van de eerste röntgen beeldversterkers van Philips gekocht. Deze elektronische lichtversterker maakt het mogelijk om doorlichtingsbeelden op afstand weer te geven op een TV monitor.  In het ontwerp van het beeldgeleide Cobalt bestralingstoestel, dat in 1961 gereedkomt zal  deze beeldversterker worden toegepast.

Schematische doorsnede van de röntgen beeldverstcrkerbuis:  R = röntgenscherm, waarop de röntgenstralen vallen. die het te onderzoeken object 0 en de glazen wand van de buis zijn gepasseerd; D = drager van röntgenscherm en fotokathode; K = de in R opgewekte  Fluorescentiestraling maakt in de fotokathode electronen vrij; Het "electronenbeeld" wordt door het elektrische veld tussen K en de doorboorde anode A verkleind afgebeeld op het kijkscherm Fl. Dit wordt door een eenvoudige microscoop M bekeken; W = is een geleidende bekleding op de binnenwand van de buis. In plaats van de microscoop kan bv een foto of TV camera worden toegepast om het röntgenbeeld zichtbaar te maken.

Vanaf 1956 wordt het BV/TV systeem ook toegepast in een aantal experimentele medische toepassingen in het NKI-AVL. In de jaarverslagen wordt gesproken over proeven van beeldgeleide bestralingen van longtumoren en de hypophyse.

De beeldversterker wordt gebruikt voor doorlichting tijdens schedelboringen. Daarbij worden Yttrium radioactieve staafjes geplaatst in de hypofyse van patiënten die lijden aan een vergevorderd mamma carcinoom.  Dr. Lokkerbol laat hiervoor in 1963 in de eigen werkplaats een statief bouwen waarin de schedel kan worden gefixeerd, en onder doorlichting de boring en de implantatie kan worden uitgevoerd. In 2012 is dit statief nog steeds aanwezig in de bestralingsafdeling. (wordt bewaard door Historad)