UA-35946176-3
1964
 

Dr. Lokkerbol neemt afscheid

Groepsfoto Lokkerbol en 4 meisjes.jpg 

foto ca 1963, dr Henri Lokkerbol met vlnr de radiotherapeutisch  laboranten Carla Abma, Tonnie Breed-Regenboog, Joke de Vries en Ria Hilberink (hoofdlaborante). 

Behalve een ondernemende oncoloog radioloog was Dr. Lokkerbol een inventieve ingenieur die gereedschap en toestellen realiseerde waarmee bestralingstechnieken werden verbeterd.   Hij slaagde er echter minder goed in om de samenwerking met collega's in en buiten het NKI-AVL op klinisch en wetenschappelijk gebied te ontwikkelen. Ook de samenwerking met fysici kwam niet goed van de grond, zij  vertrokken na een paar jaar. De technische ondersteuning in het NKI bleef beperkt.  Door deze omstandigheden werden de vernieuwingen die hij realiseerde onvoldoende benut, en werden kinderziekten niet goed opgelost. 

Lokkerbol staat aan de wieg van moderne laborantenopleiding.   Bij de opleiding van radiotherapeutisch laboranten had dr. Henri Lokkerbol meer succes. De radiotherapie werd door de initiatieven van dr Lokkerbol complexer en er ontstond behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning door röntgenlaboranten. De bestaande opleidingen van röntgenlaboranten boden onvoldoende kennis van radiotherapie en dr. Lokkerbol heeft daarom zelf jarenlang laboranten opgeleid. Ook van buiten het AVL werd hier gebruik van gemaakt. Laboranten in het AVL waren onder meer  Zr. van Kempen (hoofdlab. 1945-1953), Annette de Jonge Urbach, Ida Wallach Elte, Gerarda van 't Riet, Nel de Haan (hoofd lab. 1953-1963), Ria Hilberink (hoofdlab. in 1963), Tonnie Breed (hoofdlab. 1963-1967).

Medewerkers die onder Lokkerbol hebben gewerkt waarderen hem, om zijn toewijding en de aandacht die hij voor hen had.  Maar zijn solistische manier van werken paste minder goed in de moderne ontwikkeling na de oorlog, waarin een wetenschappelijke benadering en het toepassen van complexe technologie in multidisciplinaire teams in opkomst was. Hij verloor steun in de staf van het Instituut. Men ging op zoek naar een radioloog met een meer wetenschappelijke instelling, die ook in een team zou kunnen functioneren. Hieruit ontstond het initiatief om naast Henri Lokkerbol, Dr. Klaas Breur, uit het RRTI aan stellen als afdelingshoofd en tevens hoogleraar aan de UvA.

Afscheid dr Henri Lokkerbol.  In het jaarverslag  van het NKI wordt betreurt dat er geen samenwerking tot stand is gebracht tussen de  Radioloog- Ingenieur  Lokkerbol  en de Radioloog- Wetenschapper Breur. Maar dat was aan  Lokkerbol te veel gevraagd nadat hij bijna 20 jaren onbetwistbaar afdelingshoofd en pionier was geweest. Henri Lokkerbol nam in december 1964 ontslag en vertrok naar het ziekenhuis in Heerlen. Hij zou daar in de volgende jaren de basis leggen voor het Radiotherapeutisch Instituut Limburg, dat later is overgegaan in Maastro Clinic in Maastricht.