UA-35946176-3
1953
 

Bouwen aan de Sarphatistraat

Paalslag AvL radiotherapie 1953.jpg 

Eerste paal nieuwbouw Radiotherapie 1953

In 1950-53 wordt de nieuwbouw uitgevoerd voor de bestralingsafdeling en het isotopen laboratorium. De bestralingsapparatuur wordt in afzonderlijke ruimten opgesteld. De bouw wordt in 2 fasen uitgevoerd. Eerste fase omvat een centrale wachthal waaromheen aparte bestralingsruimten voor de orthovolt apparatuur en een radiumkamer. De tweede fase omvat  een isotopen lab. en een megavolt bestralingsruimte. De bouw van fase 2 wordt uitgesteld tot de keuze vor het megavolt aparaat is gemaakt.

Mede dank zij de hulp van het K.W.F., het toekennen van een bedrag van f 40.000,-, kon worden besloten tot de aanbouw van een nieuwe afdeling voor de Stralentherapie, welke, onverhoopte omstandigheden  daargelaten, op 1 0 October 1953 officiëel in gebruik zal kunnen -worden gesteld. Bouw~ en inrichtingskosten zullen tezamen ruim f 370.000,- bedragen.

(Uit verslag radiologische afdeling)

"de belangrijkste gebeurtenissen in deze jaren hebben betrekking op de bouw van de nieuwe Radiologische Afdeling, een werk, waaraan in feite al in 1946 begonnen werd (verbouwing van de Röntgen-diagnostische afdeling). Was 1951 het jaar waarin de talloze desiderata tot definitieve plannen uitkristalliseerden, 1952 was het jaar, waarin - onder leiding van de architect de heer H. BLOMHERT - met de  uitvoering werd begonnen. Naar verwachting wordt het bouwwerk in de zomer van 1953 opgeleverd. Het ontwerpen ging met moeilijkheden gepaard, aangezien op het tijdstip, waarop met het oog op de naderende winter een langer uitstel van de bouw niet verantwoord was, vele gegevens over de in de verschillende ruimten op te stellen nieuwe bestralingsapparaten nog niet bekend waren".

De bouw van de bestralingsafdeling is eind 1953 gereedgekomen. Er is een uitbreiding gerealiseerd waarin de patienten in een prettige omgeving worden ontvangen en waarin ieder bestralingstoestel in een aparte ruimte wordt opgesteld. Ook zijn er ruimten voor het isotopen laboratorium, de fysische ondersteuning, radiumkamer en werkkamers. Er worden twee experimentele röntgentoestellen voor bewegingsbestraling geïnstalleerd.

1953 plattegrond RT Sarphatistraat txt kl.jpg 

Plattegrond van de nieuwe bestralingsafdeling. Links bevindt zich de aansluiting naar het ziekenhuis en de hoofdingang. Rechts de eerste Megavolt bestralingsruimte, die is ontworpen voor het nieuwe grote Cobaltapparaat dat in 1961 in gebruik komt.

Bestralingsapparaten in 1954.

In 1954 bestaat de bestralingsapparatuur uit een Philips type TU 1 roterend röntgentoestel (bewegingstherapie), een Siemens Convergentieapparaat , een Philips 250kV/25mA röntgentoestel voor stationaire diepte-therapie,  Philips contact apparaat 50 kV, en een General Electric Maximar-100 en een Philips Endotherapie 100 kV apparaat. Er werd een Philips universele dosimeter besteld voor de meting van de doseringsssnelheid in lichaamsholten.

De fysicus Hubertus Wijcker ontwikkelt een dosimetrie methode voor de rotatiebestraling. Er wordt op experimentele basis begonnen met bewegingsbestraling op het TU 1 toestel [41].

Lokkerbol 4a kl 2.jpg

 Dr. Lokkerbol maakt een begin met de centrale  registratie van bestralingsgegevens.

In het wandpaneel zijn 2 schrijvende recorders gemonteerd waarop van iedere individuele bestraling  op een van de toestellen in de afdeling, de instelgegevens  (gebruikte hoogspanning en stroomsterkte, toegepast filter, bestralingstijd, enz.) grafisch worden vastgelegd. Dit  centrale registratiesysteem is grotendeels ontworpen door  H. Lokkerbol ism. de afdeling Fysica.

Op de foto staat Dr Lokkerbol re, samen met de administratief en economisch directeur Drs. A. S. L. Spoor.

 

 

 

 


Bronnen & Publicaties

  • 41) LOKKERBOL, De eerste ervaringen met het Philips TU 1 statief voor bewegingsbestraling. Vierde Jaarboek NKI 1954 pp. 58--67. ,