UA-35946176-3
1907
 

Professor Rotgans pleit voor oprichting Kanker Instituut in Nederland

prof Rotgans klein.jpg 

 De Amsterdamse chirurg, en rector magnificus van de universiteit dr Jacob Rotgans beschrijft in zijn jaarlijkse rede op 8 januari 1907 de behoefte aan een gespecialiseerd instituut voor onderzoek en behandeling van Kanker in Nederland [2,3]. Veel is nog onzeker over de oorzaken van de ziekte, hij onderkent wel het verband met langdurige blootstelling aan alcohol en tabak.

Hij pleit voor een instituut naar het voorbeeld van het Samariterhaus in Heidelberg, dat in 1906 is geopend door de bekende chirurg prof. V. Czerny. Deze realiseert in dit kankerinstituut het samengaan van de kliniek met een laboratorium uitsluitend voor het onderzoek en de behandeling van kanker.

Rotgans bezoekt dit Instituut in 1906 en was onder de indruk. Het bijzondere belang van het nieuwe instituut ligt volgens Rotgans in het ontwikkelen van de behandeling met röntgen en radiumstraling in aanvulling op chirurgie. Ten aanzien van de heelkunde verschilt het werk in het Samariterhaus niet van de grote ziekenhuizen in Nederland. De resultaten in Heidelberg wekten grote belangstelling  en veel patiënten zochten genezing in het nieuwe instituut. Ook uit Nederland.

 

Rotgans besluit zijn rede met de woorden "Dan kan de spreuk bewaarheid worden, die ik dezer dagen las op den gevel van het Institut fur Krebsforschung te Heidelberg: "In scientia salus": "In de wetenschap 't heil !"

   

in scientia salus 3.jpg

 

Samariterhaus in Heidelberg

Bronnen & Publicaties

  • [2] Het Kankervraagstuk, rede door Dr. J. Rotgans, Universiteit van Amsterdam 1907; uitgeverij J H de Bussy, Amsterdam. ,
  • [3] Gedenkschrift der Vereeniging Het Nederlands Kankerinstituut. Ter gelegenheid der verplaatsing van het Antoni van Leeuwenhoek-huis van Keizersgracht 706 naar Sarphatistraat 106/8 op 25 september 1929, prof. Dr J. Rotgans, uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. ,