UA-35946176-3
1906
 

Eerste Integrale Kanker Instituut in Heidelberg

Collegezaal Cherny.jpg 

 Professor Vinzenz Czerny in zijn collegezaal. 

Vinzenz Czerny (19 november 1842 - 3 oktober 1916) was een Oostenrijks-Duitse chirurg die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Oncologie en Gyneacologische chirurgie.

1912 Samariterhaus voorkant web.jpg 

In 1906 wordt onder leiding van de chirurg prof. dr. Vinzenz Czerny een integraal kankerinstituut geopend in Heidelberg, Duitsland. 

Onder de naam Samariterhaus worden onderzoek en behandeling samengebracht, en naast chirurgie wordt de stralenbehandeling met moderne  apparatuur ingevoerd. De resultaten in Heidelberg wekten grote belangstelling  en toevloed van patiënten, ook uit Nederland. De toekomstige oprichter van het Nederlands Kanker Instituut, Professor Jacob Rotgans, bezoekt het kankerinstituut van prof. Czerny in 1906 en is onder de indruk van de behandelingsresultaten bij gecombineerde chirurgie en radiotherapie.   Het Samariterhaus is het voorbeeld dat de oprichters van het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoekhuis voor ogen zal staan. 

Samariterhaus_Heidelberg_Bergheim_Altklinikum kl2.jpg 

Voorgevel van het Samariterhaus in Heidelberg, foto 2012.  

In de grote gevelsteen is het motto gegraveerd waarmee prof. Rotgans zijn pleidooi voor een Nederlands kankerinstituut besluit: "In scientia salus": In de wetenschap 't heil.

In 1912 publiceert prof. Czerny een verslag over de oprichting en de exploitatie van het kankerinstituut sinds 1906 87). Ook de omvang en de resultaten van de patientbehandeling en de research worden beschreven.  

1912 Samariterhaus plattegrond web.jpg 

Plattegrond van het gebouwencomplex van het kankerinstituut in Heidelberg, gepubliceerd in 1912.

A: nieuwbouw "Samariterhaus", waarin de kliniek en de poliklinische voorzieningen zijn gevestigd. Daarnaast in bestaande gebouwen (een oude tabaksfabriek) B: Het research laboratorium, C: eveneens researchlaboratorium, en deels huisvesting personeel, D: Proefdierenverblijf en Wasserij. De totale investering in gebouwen en inrichting bedraagt 993.074 Duitse (goud)mark. Tegen de toen geldende wisselkoers is dit ongeveer 573.500 Nederlandse guldens. Bij vergelijking met de totale stichtingskosten van het NKI-AVL (ƒ120.279) valt op dat het Samariterhaus bij de oprichting in 1906 aanzienlijk omvangrijker opgezet wordt dan het instituut in Amsterdam.  De financiële ondersteuning die prof. Czerny verwerft komt niet alleen uit grote delen van het huidige Duitsland en Oosteuropa, maar ook uit het buitenland. Uit Amsterdam bv van de familie van Eeghen. Het kankerinstituut voorziet in een grote behoefte om met moderne middelen de behandeling van de tot dan uitzichtloze ziekte kanker te verbeteren.

1912 Samariterhaus ziekenzaal web.jpg 

 Samariterhaus te Heidelberg in 1912, een ziekenzaal. Het instituut beschikte over 3 dergelijke zalen met 27 bedden totaal, en 8 "prive" kamers voor ieder 2 patiënten.


1912 Samariterhaus operatiekamer web.jpg 

 Samariterhaus te Heidelberg in 1912, operatiekamer met op de achtergrond de sterilisatieketel.

 

1912 Samariterhaus röntgenlab web.jpg 

  Samariterhaus te Heidelberg in 1912, röntgenkamer.

In Heidelberg richt het klinisch onderzoek zich onder meer op de mogelijkheden om dieper gelegen tumoren met behulp van röntgenfotografie te lokaliseren. Het statief met twee röntgenbuizen maakt dubbelopnamen mogelijk. Waarschijnlijk is er ook een vorm van "kruisvuur bestraling" mee uitgevoerd. De kast op de achtergrond lijkt een fotoapparaat voor klinische fotografie, maar zou ook een toestel voor bestraling met isotopen kunnen zijn (radium of mesothorium. Het instituut beschikte over een laboratorium voor (micro)fotografie.

 


Bronnen & Publicaties

  • 87) “Das Heidelberger Institut für experimentelle Krebsforschung” door prof. dr. Vinzenz Czerny. 1912, Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung, Tübingen. (Centrale Kanker Bibliotheek NKI, SB nr 21824) ,