UA-35946176-3
1980
 

Dr Jan Bangert en dr Harry Bartelink geven Radiotherapie nieuw perspectief

diplomauitreiking 19830526_020 kl.jpg 

Dr. Jan Bangert, afdelingshoofd Radiotherapie, tijdens de diploma uitreiking aan RT laboranten in 1983. Rechts staat radiotherapeut dr. Joos Lebesque.

Dr Jan Bangert hoofd van de bestralingsafdeling. Na het voortijdige vertrek van de zieke prof. Klaas Breur wordt een van de oudere radiotherapeuten,  dr. Jan Bangert aangesteld als hoofd van de bestralingsafdeling.  Dr. Harry Bartelink coördineert de research activiteiten en van hem wordt verwacht dat hij over enige tijd de algehele leiding van de afdeling Radiotherapie op zich zal nemen. Jan Bangert geeft 8 jaar leiding aan de bestralingsafdeling en wordt gewaardeerd om de aandacht die hij geeft aan medewerkers van hoog tot laag. Hij groeit in zijn nieuwe positie en de nuchtere stijl van leiding geven en beleid uitstippelen wekt vertrouwen.

Emmanuel van der Schueren.jpg

Dr. Emmanuel van der Schueren wordt aangesteld als adviseur.  Als steun in de rug voor dit relatief onervaren bestuur wordt dr. Emmanuel van der Schueren aangesteld als adviseur in de periode 1982 - 1984. Dr. van der Schueren was hoogleraar in de radiotherapie en tot eind 1996 hoofd van de dienst Gezwelziekten in het UZ Gasthuisberg, Leuven, België. Hij is in 1999 op de leeftijd van 54 jaar overleden aan de gevolgen van een pancreas tumor. In de jaren '70 deed hij naast zijn klinische praktijk in Leuven onderzoek in de afdeling van Klaas Breur in het NKI-AVL.

Van der Schueren, "Manu" voor collega's, was de drijvende kracht achter verschillende (internationale) organisaties voor kankerbehandeling en onderzoek, onder andere de European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), de Federation of European Cancer Societies (FECS) en de Belgische Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (BVRO-ABRO). Hij was een wereldautoriteit op het gebied van de radiobiologie en verrichtte ook baanbrekend werk voor de organisatie van kwaliteitscontrole in de radiotherapie. Zijn grootste verdienste lag in de organisatie en structurering van de Europese oncologie.

 Vanaf 1985 zijn Bangert en Bartelink samen aangesteld als hoofd van de afdeling Radiotherapie. Dr. Jan Bangert geeft leiding aan de klinische activiteiten en Dr. Harry Bartelink  geeft leiding aan de research.

Prof. dr. Harry Bartelink wordt algemeen hoofd van de bestralingsafdeling.  In 1989 gaat Jan Bangert met pensioen en wordt Dr. Harry Bartelink belast met de algehele leiding over de afdeling Radiotherapie. Onder zijn bewind maakt de afdeling een grote ontwikkeling door. In de research en in de ontwikkeling van behandelingen wordt gefocust op de mogelijkheden die  combinatiebehandelingen bieden, zoals gecombineerde chemotherapie en bestraling in de Cisplatin behandeling,  en gecombineerde chirurgie en bestraling bij de mammasparende behandeling van borstkanker.  

Kwaliteitscontrole en Image Guided radiotherapie komen tot ontwikkeling. Het aantal behandelde patiënten stijgt sterk en de behandelcapaciteit moet worden vergroot. Vanaf 2000 wordt de afdeling uitgebreid van 6 naar 10 megavolt toestellen, waarvan 1 research toestel. Vanaf 1982 wordt systematische kwaliteitscontrole onderdeel van de dagelijkse routine. De controle achteraf van bestralingsvelden met megavolt portal röntgenfoto's is daarvan een belangrijk onderdeel. Als volgende stap bij de ontwikkeling van betere bestralingstechnieken worden in het AVL en elders, in samenwerking met de industrie, ideeën voor de verbeteringen van de bestralingsapparatuur ontwikkeld. In het AVL wordt een elektronische beelddetector ontwikkeld die in 1985 de standaard zet voor megavolt portal imaging. Nu is het mogelijk om tijdens de bestraling de positie van het stralingsveld in de patiënt te bepalen in real time. Een nieuwe generatie van Image Guided Radiotherapy (IGRT) toestellen wordt door de industrie ontwikkeld op basis van deze detector en daarvan afgeleide ontwerpen.

bartelink.jpg

Prof. Dr. Harry Bartelink bij zijn afscheid in 2007, hij wordt daarbij koninklijk onderscheiden.