UA-35946176-3
1995
 

Ontwikkeling Online EPID Imaging voor de klinische praktijk

1999 EPID analysis 2.JPG 

Automatische vergelijking van botstrukturen en veldgrenzen in het referentiebeeld van de simulator met het megavolt EPID beeld tijdens de bestraling. Dit is een belangrijke stap naar "Image guided" radiotherapie.

Het elektronisch portal imaging device EPID wordt in de jaren '90 op grote schaal ingevoerd in het NKI-AVL. Op de 6 lineaire versnellers wordt een bevestigingspunt voor een EPID houder aangebracht zodat een megavoltopname kan worden gemaakt onder alle rotatiehoeken van de versneller.  In het begin moest de epid voor gebruik  eerst aan de versneller worden gehangen. Eind jaren '90 werd op de meeste versnellers de EPID aan een eigenbouw robotarm gebruikt. Deze heeft een parkeerstand plat tegen de gantry. Zie het onderwerp "Robot arm maakt kwaliteitscontrole met EPID beelden makkelijker"

De ontwikkeling van Electronisch portal imaging tot een geavanceerde techniek in het NKI-AVL is ondermeer gedocumenteerd in de academische proefschriften van Jurrien Bijholt in1992 72)  en Kenneth Gilhuis in 1995 73).  EPID beelden worden bruikbaar na geavanceerde digitale bewerking. De groep Van Herk wordt uitgebreid met programmeurs en andere projektmedewerkers zodat in eigen beheer de nodige software voor beeldbewerking kan worden ontwikkeld. Onder hen zijn Jurrien Bijholt, Kenneth Gilhuis en vele anderen.

De groep groeit en heeft rond 2010 een omvang van ca 25 formatieplaatsen. Imaging software ontwikkeling is een speerpunt van de research in de bestralingsafdeling van het NKI-AVL.

Afwijkingen van de ligging van de patient worden met Portal Imaging technieken steeds vaker tijdens de behandeling op de versneller vastgesteld en eventueel gecorrigeerd.  Een belangrijke stap is daarbij de ontwikkeling van een automatische analyse van de instelfout tijdens de bestraling. Daarvoor worden de randen van het bestralingsveld en de botstructuren in zowel het referentiebeeld als het megavoltbeeld automatisch herkend en vergeleken. 

analyse instelfout.jpg 

Bronnen & Publicaties

  • 72) “Evaluation of treatment setup in radiotherapy using an electronic portal imaging device” door Jurrien Bijholt. Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam 1992, promotoren prof . dr. J. Strackee en prof. dr.H. Bartelink. ,
  • 73) “Automated verification of radiation treatment geometry” door Kenneth G. A. Gulhuijs. Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam 1992, promotor prof. dr.H. Bartelink. ,