UA-35946176-3
1993
 

High Doserate Brachytherapie in een nieuwe bunker

1992 Cobalt en HDR in B10.jpg 

 Het microSelectron HDR (high dose rate) naast het Cobalt bestralingstoestel in bestralingsruimte 10 in de kelder.

In een kelderruimte onder bestralingsruimte 5 (huidige A4) werd bij een verbouwing in 1992 een extra bestralingsruimte gemaakt. Tot dan was de kelder een kaal, technisch gebied geweest. Nu werd de hele zone tussen de lift en de nieuwe klinische ruimte opgeknapt en klinisch ingericht. Er werden een wachtruimte, kleedkamers en een bedieningsruimte ingericht. De bestralingsruimte zelf werd zwaar afgeschermd van de lineaire versneller in de bestralingsruimte er boven. In het plafond werd een 40 cm dikke laag ijzer aangebracht. De kelder werd verder niet voor dagelijks werk gebruikt en er heerste grote rust. Interniste Babs Taal schrijft in haar boek "Als het leven langer duurt": "... Als ik de lange gang in de kelder doorliep met de gele linoleumvloer en lichtgele wanden, had ik het gevoel naar de hemel te gaan. Zo volstrekt vredig was die gang, ik liep naar het licht." 

Brachytherapie in de kelder.jpg

Radiotherapeut Gertrude Baris,  ?? , en radiotherapeutisch laborant Wilco van der Lugt in de bedieningsruimte van bestralingsruimte 10 in de kelder.

De behandeling van het inoperabele slokdarmcarcinoom. Interniste dr. Babs Taal en radiotherapeute dr. Gertrude Baris maken in 1993 plannen voor de behandeling van slokdarmkanker met inwendige bestraling door middel van het microSelectron HDR. De behandelruimte in de kelder, waar het oude Cobaltapparaat als uitwijktoestel en voor fysisch onderzoek werd gebruikt, wordt ingericht met de middelen die nodig zijn voor de afstandsbediening van het Selectron HDR en voor interventies. Voor observatie tijdens scopiën komt er een video beeldverbinding voor meekijken vanuit de bedieningsruimte. De inwendige bestraling van de slokdarm, met een radioactieve bron die door een slangetje in de slokdarm wordt gebracht, is vooral gebruikt voor de behandeling van voortgeschreden, inoperabele slokdarnkanker. Wanneer de patiënt  veel last heeft van vernauwing van de slokdarm kan met deze bestraling in korte tijd verlichting worden gegeven. Binnen enkele dagen kunnen patiënten weer eten en verbetert hun conditie.   

beoordelen CT scan voor scopie 2.jpg
gertrude Baris ontwikkelen van brachy scheam web.jpg

 Interniste dr. Babs Taal (links) en radiotherapeute Gertrude Baris (rechts) bij de uitwerking van een bestralingsplan voor de inwendige bestraling van de slokdarm.

Gertrude Baris In MemoriamNog in 1993 slaat het noodlot toe. Gertrude Baris overlijdt plotseling aan de gevolgen van een hersenbloeding. De consternatie onder het personeel van de bestralingsafdeling en haar collega's in het ziekenhuis is groot. Zij was een sterke vrouw met uitgesproken meningen die in opstand kwam wanneer zij onrecht opmerkte of geconfronteerd werd met vooringenomenheid. Voor collega's en personeel was zij een hartelijke collega met een warm hart. Met haar vlammend rode krullen en scherpe tong maakte zij indruk wanneer er iets recht gezet moest worden. Van de ene op de andere dag is zij er niet meer. Wij bewaren een warme herinnering aan haar en zullen Gertrude nooit vergeten.

Voortzetting van het werk. De radiotherapeuten dr. Berthe Aleman en dr. Caro Koning zetten de samenwerking met Babs Taal in de kelder voort. De resultaten van de combinatie van High Dose Rate Brachytherapie en Uitwendige bestraling van het inoperabele slokdarmcarcinoom worden in 1996 in  enkele tijdschriften beschreven, zie onderstaande referenties. Na enkele jaren is deze behandeltechniek weer verlaten omdat er te veel, onverwachte bijwerkingen aan verbonden bleken te zijn. 

Voor meer informatie over brachytherapie zie bijvoorbeeld Wikipedia.

Voor meer informatie over High Dose Rate Brachytherapie en de behandeling van het slokdarm carcinoom zie onderstaande publicaties:

Bronnen & Publicaties

  • 84) “High dose rate brachytherapy before external beam irradiation in inoperable oesophageal cancer” door Taal BG, Aleman BM, Koning CC, Boot H.. Br J Cancer 1996;74:1452-1457 ,
  • 85) “Modulation of toxicity following external beam irradiation preceded by high-dose rate brachytherapy in inoperable oesophageal cancer.” Door Taal BG, Aleman BM, Koning CC, Boot H. Eur J Cancer 1996;32A:1815-1818 ,
  • 86) “Als het leven langer duurt”, de wereld van de oncologie van binnen uit. Beschreven door de interniste Babs G. Taal, 2012. ISBN 978-94-6008-141-5. ,