UA-35946176-3
1989
 

Dr. Harry Bartelink wordt afdelingshoofd kliniek en research

Bartelink portret web.jpg 

Dr. G.M.M. (Harry) Bartelink, algemeen hoofd afdeling Radiotherapie 1989 - 2007.

Uit het jaarverslag van het Nederlands kanker Instituut in 1989:  ....."In 1989 verliet J.A. Bangert het Instituut en werd  opgevolgd door dr.G.M.M. Bartelink, die met verve de door  Bangert in gang gezette ontwikkelingen voortzet.  Een duidelijk accent wordt gelegd op de verfijning van de bestralingsmethodieken, zodat het tumoromgevende gezonde weefsel zo min mogelijk wordt beschadigd en op de ontwikkeling van de zogenaamde brachytherapie, waarbij de bestraling direct in de tumor wordt gegeven. Een duidelijk accent wordt daarbij gelegd op de mammasparende behandelingen. Ontwikkelingen in deze, in samenwerking met de afdeling longziekten en gastro-enterologie zijn in volle gang en de eerste resultaten bij zowel het longcarcinoom als het slokdarmcarcinoom zijn bemoedigend. Voor de verdere uitbreiding van de radiotherapeutische mogelijkheden tezamen met de chirurgische vakken is de inrichting van een speciale operatiekamer dringend gewenst. Alles wordt in het werk gesteld dit ten spoedigste te realiseren.".......