UA-35946176-3
1995
 

Dependance in Medisch Centrum Alkmaar geopend

MCA Alkmaar luchtfoto.jpg 

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is gevestigd in de Alkmaarderhout. Het is het grootste regionale ziekenhuis in Nederland. De afdeling Radiotherapie bevindt zich rechts onder op de luchtfoto.

Begin jaren '90 zijn het NKI-AVL en het MCA een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het terrein van de radiotherapie. De radiotherapeut Bart van Bunningen reist wekelijks van het AVL naar Alkmaar om geconsulteerd te worden over de behandeling van de patiënten.  Vanuit deze samenwerking en onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het NKI-AVL heeft het MCA van het ministerie van VWS een vergunning gekregen voor de aanschaf van één lineaire versneller.

In 1995 zijn ten behoeve daarvan een radiotherapeut en een fysicus aangesteld bij het NKI-AVL en gedetacheerd bij het MCA. Na afronding van de bouw van de bunker en de aanschaf van de benodigde  apparatuur is in het MCA gezamenlijk hard gewerkt om de apparatuur te installeren, verder te testen, en de overige voorbereidingen te treffen voor de opening van de afdeling op 1 maart 1996. 

MCA wachtkamer.JPG 

Interieur bestralingsafdeling in het MCA.

De afdeling Radiotherapie van het NKI-AVL, met name de fysisch-technische afdeling, heeft een grote bijdrage geleverd aan het opstarten van de radiotherapie-afdeling in het MCA. Een werkgroep bestaande uit hoofdlaborante Riet van der Heide, technisch specialist Henk van der Gugten en klinisch fysicus Roel de Boer heeft het MCA geadviseerd over de bouwkundige layout, de voorzieningen en de stralingsafscherming. De staf van de bestralingsafdeling in Alkmaar bestond in  1996 uit radiotherapeut  Ewald Rutten, klinisch fysicus Guido Garavaglia, en klinisch fysisch medewerker Hugo Lanson.  

Ondanks de opening van een sub-centrum in het MCA bleef de patiënteninstroom bij de radiotherapie in het NKI-AVL in 1996 op vrijwel hetzelfde niveau als in 1995.

Aanvankelijk hield de staf in het NKI-AVL nauw contact over de behandelingen die in Alkmaar werden uitgevoerd. Een experimentele installatie voor video conferencing van de PTT bleek daarbij in de praktijk niet goed te functioneren.

De afdeling radiotherapie in Alkmaar heeft niet lang als subcentrum van het NKI -AVL gefunctioneerd. Na enkele jaren is de afhankelijke relatie beëindigd. "Alkmaar" heeft zich sterk ontwikkeld en beschikt in 2012 over een  bestralingsafdeling met 4 moderne lineaire versnellers.