UA-35946176-3
1915
 

William Coolidge realiseert Röntgenbuis met gloeikathode

coolidge1.jpg 

In 1913 publiceert de fysicus William Coolidge van de firma General Electric (Schenectady, USA) de uitvinding van de röntgenbuis met gloeidraad voor de verhitting van de kathode. Deze buis staat onder vacuum en met de gloeistroom kan de intensiteit van de straling goed worden ingesteld. De stralingseigenschappen zijn daardoor veel beter constant te houden dan in de antieke Crookes gasbuizen.

In het AVL  gebruikt dr Gaarenstroom vanaf de zomer van 1915 een Coolidge type roentgenbuis naast de oudere gasgevulde buizen.   De techniek van de Coolidge buis staat nog in de kinderschoenen en is beschermd door patenten van de firma General Electric. Lange tijd produceren de voornamelijk Duitse fabrikanten in Europa daarom nog uitsluitend gasbuizen, ook wel ionenbuizen genoemd. 

Coolidge buis vroeg.jpg

Voorbeeld Coolidge Röntgenbuis. Links de kathode aansluiting, met de twee aansluitingen voor de gloeidraad. Rechts zit de anodeaansluiting. 

De bestralingstijden worden met de nieuwe buis  verkort tot 3/5 van de tijd die met een HELM type gasbuis nodig is. de hoogspanning is ca 100 kV. zoals met het Apex apparaat kon worden bereikt.De dieptewerking van de straling blijft in de observatie van Gaarenstroom gelijk.  Pas vanaf 1919 zijn alle 3 bestralingsapparaten waarover het AVL dan beschikt, uitgerust voor gebruik van Coolidge buizen.

http://en.wikipedia.org/wiki/William_D._Coolidge