UA-35946176-3
1914
 

Studiereis Radioloog Frans Gaarenstroom

1912 Double arc x_ray 

Samariterhaus in 1912, bestralingsruimte met twee röntgenbuizen in focusserend boogstatief

 In de oprichtingsvergadering van de Vereeniging Het Nederlands Kanker Instituut op 10 oktober 1913 wordt besloten om dr. Frans Gaarenstroom, die de leiding heeft van de röntgenbestraling in  de chirurgische kliniek van prof. Rotgans, in de gelegenheid te stellen in buitenlandse kankercentra de moderne stralenbehandeling te bestuderen [3]. Hij zal worden aangesteld als hoofd van de bestralingsafdeling in het Nederlands Kanker Instituut. Hij vervult deze functie van 1915 tot 1921.

 In Wenen wordt Frans Gaarenstroom ontvangen door prof. Riehl, van Eiselsberg, Guido Holzknecht en Schrameck, in München bezoekt hij de kliniek van prof Döderlein en Grashey, in Heidelberg in het Samariterhaus prof Czerny en prof  Werner, en in Parijs Dr Dominici, Dr Degrais en Dr Beclère.

 Zijn bevindingen zijn positief en hij concludeert:

  •      Stralenbehandeling geeft positieve resultaten. Sommige tumoren worden door bestraling toegankelijk voor operatieve behandeling, andere tumoren verdwijnen geheel. Op weinig tumoren heeft bestraling geen effect.
  •      Als chirurgische verwijdering van de tumor mogelijk is heeft dat de voorkeur. In andere gevallen is bestraling een goed alternatief.
  •      Na chirurgie dienen het operatiegebied en de regionale lymfkliergebieden te worden bestraald.
  •      Naast röntgenapparatuur dient men in de kliniek ook te beschikken over Radium omdat voor de diverse doelgebieden verschillende bestralingstechnieken in aanmerking komen.
  •      Het verdient aanbeveling om bestraling te ondersteunen met chemotherapie, waarmee de tumor gevoeliger wordt voor bestraling. Genoemd worden Arsenicum en Enzytol, dat is Boorzuurcholine.
  •      Het is van groot belang om de uiterste zorg te besteden aan de juiste dosering van de straling en om vaardigheid te ontwikkelen in de praktische uitvoering.

 In Amsterdam begint hij volgens de nieuwe inzichten een praktijk voor de behandeling met  röntgen en Radiumbestraling in de afdeling van prof Jacob Rotgans aan het BG. Hij wordt beschouwd als de pionier en eerste gespecialiseerde radiotherapeut in Nederland. Een uitvoerige publicatie over deze studiereis verschijnt in het Ned. Tijdschrift voor Geneesk. [5]

Bronnen & Publicaties

  • [3] Gedenkschrift der Vereeniging Het Nederlands Kankerinstituut. Ter gelegenheid der verplaatsing van het Antoni van Leeuwenhoek-huis van Keizersgracht 706 naar Sarphatistraat 106/8 op 25 september 1929, prof. Dr J. Rotgans, uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. ,
  • [5] Ned. Tijdschr. v. Gen. 14. I., 1914, pp 1030 – 1053 : G F Gaarenstroom, Over de behandeling van kanker met röntgenstralen en radioactieve stoffen. ,