UA-35946176-3
1920
 

Medische staf in 1920

De medische staf van het Antoni van Leeuwenhoekhuis in 1920 

foto collectie audiovisuele dienst AVL

De eerste bekende foto van de staf van het Antoni van Leeuwenhoekhuis dateert uit 1920. De voornaamste stafleden daarop waren er vanaf het begin bij. Links dr Frans Gaarenstroom, hoofd van de bestralingsafdeling. Naast hem zit de radioloog S. Keizer die kort daarop zijn specialisatie voltooide en naar Groningen vertrok en daar lector en later een invloedrijke hoogleraar werd. Midden voor zit Dr. I. H. Kuijjer, chirurg en hoofd van de kliniek en rechts daarvan H. T. Deelman, toen hoofd van het laboratorium. Daarachter staan vlnr mej. Lintner, directrice, en de assistent-artsen Dr J P ter Maten en Dr C Orbaan.

Opvallend is dat men zich laat fotograferen met een brandende sigaret of sigaar in de hand. Niet op de foto staan de 7 verpleegsters, de arts-assistente Hissink en de 2 huisknechten. En de jonge arts-onderzoeker Willem Wassink, die een aanstelling had in het laboratorium. Het totale personeelsbestand van kliniek en laboratorium omvatte niet meer dan ca 17 personen.