UA-35946176-3
1915
 

Gynaecologische Brachytherapie in maart 1915

1915 stralenkrt 5 brachy3.jpg 

 De stralenkaart beschrijft een technisch complexe werkwijze. De 5 radiumtubi bevatten elk 20 mg Ra. Het zijn messing tubi met 0,5 mm wanddikte en gevat in rubber, dikte 1 - 3 mm. De vaginale radiumpakking is gemonteerd in een messing koker die aan een kant voorzien is van extra messing afscherming en een rubberlaag die secundaire straling daaruit moet verzwakken. Een hoeveelheid verbandgaas houdt de radiumtubi op afstand van het af te schermen gebied.

1915 stralenkrt 5 brachy2.jpg 

Stralenkaart, met dank aan klinisch fysicus Harm Meertens, die de kaart waarschijnlijk in de jaren '80 heeft gedigitaliseerd. In het actuele archief zijn deze historische documenten uit de vroegste tijd niet meer voorhanden. Alle kaarten voor 1920 zijn door waterschade verloren gegaan.

Gyneacologische Brachytherapie behandeling, aanvang 16 maart 1915 

Deze patiënt krijgt de eerste radiumapplicatie op 16 maart. De radium lading bestaat uit totaal 101,5 mg Radium verdeeld over 5 buisjes met 0,5 mm Messing filter. Totale exposie 5300 mg.hr. met een pauze van 27 dagen na 2000 mg.hr. 

Het kaartnummer 511 doet veronderstellen dat er sinds de opening van het Antoni van Leeuwenhoekhuis op 17 januari 1915 al ca. 510 patiënten zijn behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek. In de meeste gevallen is naast chirurgie radiotherapie gegeven of alleen radiotherapie. Een hoge productie in 2 maanden tijd van dr Gaarenstroom.