UA-35946176-3
1943
 

A Helping Hand from Manchester

Christie Manchester.jpg 

The Christie Hospital and Holt Radium Institute in Manchester, Engeland

In de British Journal of Radiology verschijnt in November 1943 een opmerkelijk pleidooi van de voorzitter van de Engelse Vereniging voor Radiologie [39].  Professor Ralston Paterson voorziet de vernielingen en de achterstand in Radiologische afdelingen op het vaste land van Europa na de oorlog. Hij roept zijn collega's in Engeland op tot een gezamenlijke hulpactie ("A Helping Hand") waarin over een reeks van jaren door het aanbieden van opleiding en het voorzien in apparatuur de collega's in Europa er bovenop worden geholpen.

"Cannot we share (our) potentialities with our less fortunate comrades? …
This (will) not be an exchange system. Our workers would go at our expense and continue on our payrolls. Their trainees would be brought across as our guests at the expense of the receiving British centre"

In een schets voor de taakverdeling geeft Paterson aan dat hij persoonlijk het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam onder zijn hoede zal kunnen nemen. En dat is ook zo gegaan. In 1945 komt hij tot een afspraak met Klinisch Directeur Wassink en gedurende 20 jaar worden aankomend radiotherapeuten van het AVL voor een specialisatie naar Manchester gestuurd. Veel inzichten en nieuwe technieken worden in die tijd in het AVL overgenomen uit het Christie Hospital.

Ralston Paterson.jpg
Edith Paterson.jpg

Sinds 1930 staat Ralston Paterson aan het hoofd van een team van artsen en fysici dat het Christie Hospital and Holt Radium Institute in Manchester tot een internationaal erkend "centre of exellence" maakt. Vanaf 1938 is zijn vrouw Edith betrokken bij de research in het instituut.  Zij is een erkende pionier in de radiobiologie, kinderoncologie en chemotherapie. Op de foto werkt zij met een van eerste elektronen microscopen

Bronnen & Publicaties

  • [39] BJR Vol XVI, Nr191, November 1943, p 351-353. “A Helping Hand” door Ralston Paterson. ,