UA-35946176-3
2016
 

Image Guided Hersenbestraling met de Gamma Knife "Icon"

the Gamma Knive Icon 

In oktober 2016 werd in het Antoni van Leeuwenhoek een Gamma Knife, type Icon geleverd door de fabrikant Elekta. De Gamma Knife is een toestel voor hersenbestralingen, waarmee met grote precisie kan worden behandeld. Het hart van het toestel is een helm vormige stralingscollimator waarin 192  radioactieve cobalt-60 bronnen zijn gemonteerd.  De nieuwe Gamma Knife, type Icon is bovendien uitgerust met een cone beam CT voor beeldgeleide bestraling, waarmee de controle op de uitvoering van de bestraling wordt verhoogd.

Hoge nauwkeurigheid.

Ieder bronnetje richt een smalle bundel gammastraling op een punt in het centrum van de helmcollimator. Met combinaties van bronnen die stralen uit verschillende richtingen wordt de verdeling van de dosis afgestemd op de vorm van het doelgebied.

De patiënt ligt tijdens de bestraling op een behandeltafel en wordt met het hoofd in de collimatorhelm geplaatst. De positie van de schedel wordt gefixeerd door een masker, of door een zogenoemd minimaal-invasief frame (een frame dat voorafgaand aan de behandeling via kleine gaatjes op het hoofd is vastgemaakt). De behandeltafel kan met hoge nauwkeurigheid worden bewogen, waarmee de bestraling op het gewenste punt in de hersenen gericht wordt. De behandeling van patiënten met de Gamma Knife zal in het Antoni van Leeuwenhoek multidisciplinair worden uitgevoerd: radiotherapeuten, neurochirurgen, neurologen en radiologen zijn erbij betrokken.

gamma knive helm collimator 

 

 

fig.1  Schematische voorstelling Helm-collimator met fixatieframe.    Copyright Technische Universität München

 

 

Tijdens inwerkperiode nog geen straling.

De 192 Cobalt bronnen die de daadwerkelijke bestraling mogelijk maken, worden op een later moment geïnstalleerd. Eerst onderzoekt  een team van radiotherapeut-oncologen, laboranten, klinisch fysici én neurochirurgen de komende tijd allerlei technische aspecten rond patiëntpositionering en bereidt het team zich voor op de klinische ingebruikname.

Cone-Beam CT gekoppeld aan Gamma Knife Icon

De Gamma Knife Icon die het Antoni van Leeuwenhoek aanschaft, is uitgerust met een Cone-Beam CT-scanner. Dit apparaat zorgt ervoor dat voorafgaand aan iedere bestraling met een CT-scan kan worden gecontroleerd of de patiënt goed ligt, zodat de tumor met de hoogste graad van precisie kan worden bestraald. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de cone-beam CT-scan techniek die momenteel wereldwijd wordt toegepast op lineaire versnellers, en gaat  onderzoek doen naar de toepassing van deze nieuwe generatie van beeldgestuurde Gamma Knife-bestralingen. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft tot doel op een patiëntvriendelijke manier een optimale bestraling uit te voeren en daarbij zoveel mogelijk gezond hersenweefsel te sparen zodat bijwerkingen verminderen.

Gamma Knive Icon hersenscan 

voorbeeld van een dosisverdeling.

Eerste behandeling verwacht in 2017

Het Antoni van Leeuwenhoek is het tweede centrum in Nederland dat deze bestralingstechniek kan bieden. Het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft de Gamma Knife al in huis. Het Antoni van Leeuwenhoek werkt het hele traject nauw samen met het ETZ om tot de optimale installatie en ingebruikname van de Gamma Knife te komen. De verwachting is de eerste patiënt begin 2017 te kunnen behandelen.