UA-35946176-3
2018
 

Afscheid Prof. Dr. Marcel Verheij

Marcel Verheij Cropped Kl 

Prof.Dr. Marcel Verheij  Copyright Antoni van Leeuwenhoek.

Tijdens een informeel middagsymposium op 11 juli 2018 nam radiotherapeut-oncoloog en clusterhoofd Radiotherapie prof. dr. Marcel Verheij na 28 jaar afscheid.  Hij zet zijn carrière voort als afdelingshoofd Radiotherapie van het Radboud UMC in Nijmegen.  Voorlopig blijft hij één dag in de week werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek om zijn promovendi te begeleiden en betrokken te blijven bij een aantal klinische studies.

Dr. Verheij werkte sinds 1990 in het Antoni van Leeuwenhoek. Aanvankelijk aangesteld als arts-onderzoeker. In 1996 promoveerde hij Cum Laude op onderzoek naar de mogelijkheden tot reductie van stralingsschade aan de nier. Na specialisatie tot radiotherapeut-oncoloog (1993-2000) werd hij aangesteld als staflid van het cluster radiotherapie met specialisatie in de behandeling van tumoren in het maag-darm kanaal.  In 2004 volgde daarnaast zijn aanstelling tot hoogleraar translationele radiotherapie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2007 werd hij benoemd tot medisch clusterhoofd radiotherapie in het Antoni van Leeuwenhoek.

Marion En Artsen 40J Jub 

Met Marcel Verheij vertrekt een aimabel en veelzijdig collega en leidinggevende, hier in een ongedwongen moment naar aanleiding van het 40 jarig  jubileum van doktersassistente Marion Verhoef, staande tussen radiotherapeut-oncologen vlnr: Marcel Verheij, Luc Moonen en Luc Dewitt.

Research taken

Naast zijn inzet  voor de patiëntenzorg heeft Dr. Verheij zich intensief bezig gehouden met innovatief onderzoek.  In het researchlaboratorium van het Nederlands Kanker Instituut werkte hij als onderzoeker en sectiehoofd.  Zijn onderzoek is gericht op het identificeren en testen van nieuwe middelen, die bestraling effectiever maken en bijwerkingen verminderen.

Tijdens het afscheidssymposium beschreef prof. dr. Jannie Borst, hoofd van de divisie Immunologie van het NKI, het wetenschappelijke werk dat zij samen met Verheij in de afgelopen ruim twintig jaar in het NKI verrichtte :     "In zijn wetenschappelijke werk legde Marcel altijd sterk de nadruk op combinaties van medicijnen met radiotherapie, om zodoende met doelgerichte middelen, bij lage maar biologisch effectieve doses, kankercellen gevoeliger te maken voor bestraling. Daarnaast tracht hij ontdekkingen zo snel mogelijk voor klinische toepassingen in te zetten"

Apoptose

Veel gezamenlijke onderzoeksonderwerpen betroffen  Apoptose, ofwel cellulaire zelfmoord.  Resistentie tegen apoptose is namelijk een van de kenmerken waarin kankercellen verschillen van gezonde cellen. Apoptose-inductie kan worden gebruikt om kankercellen selectief te doden.

Apoptose-inductie verloopt via een enzymgereguleerd signaleringsmechanisme, en er bestaan pro-apoptotische middelen die in combinatie met bestraling apoptose stimuleren. De groep van Borst en Verheij heeft een van de moleculaire mechanismen van apoptose inductie opgehelderd.

Nieuwe ontwikkelingen Radiotherapie.

Onder leiding van Dr. Verheij kwamen in de periode 2007 - 2018 vernieuwing en uitbreiding van de bestralingsmogelijkheden tot stand. In 2010 werd samenwerking bij nieuwe ontwikkelingen met de fabrikant Elekta geformaliseerd. In een van de bestralingsruimten is een experimentele lineaire versneller geïnstalleerd. Zowel Elekta als het AVL kunnen dit toestel gebruiken om nieuwe technieken te ontwikkelen en te testen, waaronder Cone Beam en EPID beeldvorming, en geavanceerde MLC technieken. In 2012 werd in het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp een dependance van het cluster radiotherapie geopend met 2 lineaire versnellers. In 2012 en 2018 werd nieuwe apparatuur voor conventionele röntgentherapie aangeschaft, voor resp. 250 kV en 50 kV toepassingen. In 2012 trad het Antoni van Leeuwenhoek toe tot het internationale consortium voor de klinische implementatie van het revolutionaire MR-Linac bestralingsapparaat van Elekta. Een van de eerste toestellen werd in het AVL geïnstalleerd en in september 2018 werd de eerste patiënt daarmee behandeld.  In 2016 werd een Gamma Knife met Cone Beam beeldvorming geinstalleerd voor nauwkeurige hersenbestralingen.