UA-35946176-3
1964
 

Professor Klaas Breur hoofd afdeling Radiotherapie

Breur kl.jpg 

Dr Klaas Breur wordt in het NKI-AVL benoemd tot hoofd van de afdeling Radiotherapie, in combinatie met de benoeming aan de UvA tot hoogleraar Radiotherapie en hoofd van de bestralingsafdeling in het Wilhelmina Gasthuis. Dr. Breur heeft ervaring in leidinggeven. Hij was sinds 1950  directeur van het RRTI, waar hij, samen met mevr. Den Hoed - Sytsema de plotseling overleden Daniel den Hoed, zijn leermeester opvolgde.  Amsterdam bood hem de mogelijkheid om in het AVL een bestralingsafdeling naar eigen inzichten op te bouwen en daarnaast werd hij de eerste hoogleraar Radiotherapie in de geschiedenis in Nederland.

DenHoed Breur afdRRTI voor 1950 kl2.jpg 

Personeel Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut jaren '40. 

Dr Klaas Breur, vooraan rechts, direkteur dr. Daniel den Hoed midden voor. Naast hem, in witte jas mevr. Den Hoed - Sytsema. Links staat klinisch fysicus Bram Somerwil. Achter den Hoed staat de instrumentmaker Peter Huisman. Informatie: dank aan Hans van de Poel, gepens. hoofd klin. Fys. RRTI.  NB. Zowel Den Hoed als zijn vrouw zijn gespecialiseerd  tot Radioloog in het NKI-AVL. Den Hoed was hoofd radioloog van het NKI-AVL van 1925 tot 1940. Zij zijn getrouwd na hun gezamenlijke vertrek, in 1940 naar Rotterdam.

Klaas Breur is opgeleid tot Radiotherapeut in het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut  (RRTI) door Daniël den Hoed. In het wetenschappelijk werk van prof. Klaas Breur neemt radiobiologisch onderzoek een voorname plaats in. In zijn Rotterdamse jaren worden de gegevens verzameld over groei en regressie bij longmetastasen, die de basis vormen voor zijn proefschrift "Groeisnelheid en stralengevoeligheid  van gezwellen bij de mens (1965) 59)" In 1964 aanvaard K. Breur de benoeming als eerste hoogleraar Radiotherapie aan de UvA, in combinatie met de aanstelling als afdelingshoofd Radiotherapie in het NKI-AVL.  Het radiobiologisch laboratorium van de UvA krijgt in 1973 een plaats in de nieuwe bestralingsafdeling van het NKI-AVL in Amsterdam-Slotervaart. 

Breur neemt al snel een belangrijke plaats in tussen zijn collega's in het NKI. Hij heeft een overtuigende visie op de multidisciplinaire aanpak en stimuleert zijn collega's tot de noodzakelijke samenwerking.  Hij wordt na verloop van tijd door zijn collega's gezien als de Pater Familias van het Instituut.

Hij verbreedt de staf van de bestralingsafdeling door naast artsen ook fysici en technici aan te trekken. Opvallend is de aanstelling van een Statistikus die tot taak heeft om onderzoeksresultaten te toetsen op validiteit. Onder zijn leiding komen radiotherapeuten en fysici tot baanbrekend onderzoek waarop zij ook promoveren. En hij  overtuigt de Directie van het Instituut en de Overheid van het belang tot investeren en uitbreiden  in de Radiotherapie. Hij had een vooruitziende blik en was een voorvechter voor het verkrijgen van moderne radiodiagnostische apparatuur. Breur voorzag het belang van het gebruik van beeldvormende technieken, geïntegreerd binnen de radiotherapie in de bestralingsvoorbereiding. 

marion burgers.jpg

Dr Marion Burgers heeft haar opleiding in  Manchester afgerond en daarna een stage in het OLVG gedaan. Zij komt terug in het AVL en wordt Chef de Clinique van de bestralingsafdeling.

 

 

 

  

 

Research

In 1965 rondt Breur zijn promotie onderzoek af met het proefschrift  "Groeisnelheid en stralengevoeligheid van gezwellen bij de mens" 45). Promotor is prof. Dr. A. Schaberg aan de Universiteit van Leiden. In de volgende jaren blijft het onderwerp van zijn promotie, radiobiologisch onderzoek een speerpunt van research in het NKI en aan zijn vakgroep aan de UvA.

Henny van Peperzeel.jpg

Dr. Henny van Peperzeel werd in 1965 assistent onder Breur in het Wilhelminagasthuis (UvA) en promoveerde in 1970 op het proefschrift "Patterns of tumorgrowth after irradiation, a comparative study in men, dogs and mice" 46)  Sindsdien was ze onderzoeker in het NKI en Chef de Clinique van de bestralingsafdeling in het WG.

 

Bronnen & Publicaties

  • 59) “Groeisnelheid en stralengevoeligheid van gezwellen bij de mens” door K. Breur. Academisch Proefschrift, Universiteit van Leiden 1965. ,
  • 46) “Patterns of tumorgrowth after irradiation, a comparative study in men, dogs and mice” door H. van Peperzeel. Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam 1970, promotor Prof. Dr Klaas Breur. ,
  • 45) “Groeisnelheid en stralengevoeligheid van gezwellen bij de mens” Door K. Breur. Academisch Proefschrift, Universiteit van Leiden 1965, promotor prof. Dr. A. schaberg. ,