UA-35946176-3
1978
 

Ontwikkeling van de Selectron afterloader en het begin van de firma Nucletron

Selectron klinisch.jpg 

Het eerste Selectron-LDR (low dose rate) van de firma Nucletron is in 1978 in het AVL in bedrijf genomen. Met  de ingebruikname van deze automatische Afterloader is de inwendige bestraling door middel van radioaktieve bronnen voor patiënt, arts en verplegende staf veel rustiger en veiliger geworden

Tot midden jaren '70 is er in het NKI-AVL in 50 jaar tijd weinig veranderd in de techniek van het inbrengen van naalden met radioaktief materiaal voor een inwendige stralenbehandeling.  De stralingsarts gebruikt eenvoudig handgereedschap om de radioactieve radiumnaalden in het weefsel te steken. Zowel de arts als het assisterende personeel lopen hierbij onvermijdelijk een zekere dosis straling op. Deze behandeling wordt toegepast bij tumoren die bereikbaar zijn door de lichaamsholten, zoals in mond of neus, anus en baarmoederhals.  

1973 Radium gereedschap 2.jpg

Speciale tangen waarmee radiumnaalden worden geplaatst. Met voorbeelden van de stand van de naald.

Het toegenomen bewustzijn van de gevaren van de beroepsmatige blootstelling aan straling leidt in 1975 tot het besluit om zogenoemde Afterloading apparatuur aan te schaffen. Bij een stralenbehandeling wordt dan eerst een transportkanaal aangelegd tot in het te bestralen gebied. Daarna wordt in korte tijd de stralingsbron hier in geschoven.

In 1975 bestaan al toestellen die handwerk met bronnen overbodig maken. De stralingsbronnen worden daarmee automatisch, op afstand bediend uit een afgeschermde bergplaats tot in de patiënt gebracht.  Het aankoopteam van het AVL, fysicus ir Harm Meertens en technicus ing Theo Wilmering beoordelen de aangeboden toestellen. Hun conclusie is vernietigend, ze zijn slecht gebouwd en worden niet vertrouwd.

Een jonge ingenieur uit Delft, Eric van 't Hooft deelt hun mening en biedt aan om een toestel te bouwen dat aan de verwachtingen zal voldoen. Hij baseert zich op moderne techniek en een Intel industriële  processor voor digitale besturing.

BrachyMELLDRSchets.jpg 

Een ontwerpschets waarmee hij het NKI-AVL in 1975 overhaalt om de opdracht te geven voor de bouw van een automatische afterloader.

De onderneming Nucletron wordt door van 't Hooft opgericht als zakelijke  basis voor de ontwikkeling van de afterloader. Van 't Hooft bouwt de eerste machine in de garage bij zijn huis.

In het AVL wordt aan de goede afloop van het projekt getwijfeld. Er wordt bedongen dat na een bepaalde termijn alle ontwerpen en onderdelen naar het AVL worden gebracht. Desnoods zal men het toestel in eigen beheer afbouwen.

Met enige vertraging slagen Eric van 't Hooft en zijn team er in 1978 in om een indrukwekkend afterloading toestel af te leveren. Het Selectron LDR is geboren en de firma Nucletron ontwikkelt zich voorspoedig.

BrachySelLDREric.jpg

Eric van 't Hooft met een van de eerste Selectron LDR bestralingsapparaten.

Selectron systeem web.jpg 

 

 

 

 

 

 

Het Selectron afterloading toestel is gebouwd rond een stralingskluis waarin de radioactieve Caesium bolletjes worden bewaard. Het toestel bevat ook niet-actieve bolletjes. Voor een bestraling wordt een rij bolletjes,  waarin actieve en niet-actieve bolletjes tot een actieve lengte zijn gecombineerd, met perslucht in de patient gebracht. Meerdere kanalen zijn gelijktijdig actief. Voor een gynaecologische bestraling worden meestal 3 kanalen gebruikt.

brachy gyn appl web.jpg 

Röntgenfoto van de patiënt met ingebrachte gynaecologische applicator, die is geladen met Caesium bolletjes. In de foto is ook de resulterende verdeling van de straling geprojekteerd, zoals die is bepaald met het daarvoor ontwikkelde computerprogramma van fysicus Rob van der Laarse.

In een speciale behandelkamer  wordt de applicator met transportleidingen nauwkeurig in het bestralingsgebied geplaatst. De patiënt wordt daarna naar een voor straling afgeschermde verpleegkamer gebracht en op het Selectron aangesloten. 

Nadat het personeel de kamer heeft verlaten en de deur is gesloten wordt het toestel op afstand ingeschakeld. De Radioactieve bronnen worden daarmee in de patiënt gebracht. Wanneer de kamerdeur tussentijds wordt geopend gaan de bronnen automatisch terug in de veilige kluis van het Selectron. Zo kan de verpleging, de arts of bezoekers zonder gevaar naar binnen. Het is niet meer nodig om de patient voor de duur van de behandeling, vaak een etmaal of langer te isoleren. De processor van het Selectron registreert de totale bestralingstijd en beëindigd de behandeling automatisch wanneer de geprogrammeerde tijd is bereikt.