UA-35946176-3
1980
 

Eerste Echograaf en nieuwe Philips Simulator in gebruik

1980 Philips Simulator 11.jpg 

1980, Philips Simulator in kamer 11.

In 1980 wordt in het NKI-AVL het eerste Ultra Geluid Echografie toestel in gebruik genomen. De verwachting is  dat tumoren hiermee sneller en nauwkeuriger kunnen worden gelokaliseerd.  Voordeel is ook dat de patiënt bij een Echografisch  onderzoek niet belast wordt met ioniserende straling. De radiotherapeuten betrekken het UG onderzoek bij de bestralingsplanning.

De tweede grote aanschaf in 1980 is een moderne Radiotherapie Simulator van Philips.  Dit apparaat vervangt de Toshiba Simulator uit 1973. Van de oude Toshiba simulator bleek de Röntgen-Beeldversterker combinatie niet krachtig genoeg om van lijvige patiënten goede opnamen te maken. Ook het tafelblad is niet sterk. Nadat het tijdens een onderzoek afbreekt wordt versneld tot vervanging besloten.   Ook de transversale Tomograaf  wordt uit de Simulatorruimte verwijderd. De superieure beeldkwaliteit van de CT scanner maakt dit Röntgentoestel overbodig.

Sim 11 Philips kl.jpg

De Philips simulator in gebruik. De radiotherapeutisch laborant is Hans Kok.

Op verzoek van het AVL wordt de nieuwe Simulator door Philips op een aantal punten aangepast. Op de Röntgencollimator wordt een optische afstandsindicator gemonteerd zoals gangbaar is op de lineaire versnellers. De tafel wordt aan beide zijden voorzien van vast gemonteerde bedieningspanelen, waarop alle simulatorfuncties kunnen worden bediend.