UA-35946176-3
1980
 

Afscheid Professor Dr. Klaas Breur

1980 Schilderij Portret Breur.jpg 

In 1980 wordt bij Prof. Dr. Klaas Breur een ernstige ziekte vastgesteld. Hij lijdt aan een melanoom, en wordt daarvoor in zijn eigen afdeling behandeld. Breur overlijdt op 18 juni 1981. Hij is 65 jaar geworden.

De staf van de afdeling Radiotherapie in het NKI-AVL laat een portret schilderen van Klaas Breur. Hij zit daarop voor het raam in zijn huis aan de Amstel buiten Amsterdam, met achter hem de rivier. Anno 2012 is de Multi Media vergaderzaal  in de verbouwde en vergrote afdeling Radiotherapie vernoemd naar Klaas Breur. Zijn portret hangt in deze ruimte. 

In Klaas Breur verliest het NKI-AVL een krachtig organisator die als hoofd van de bestralingsafdeling en in de medische staf van het instituut een centrale rol had in het ontwikkelen van de multidisciplinaire  behandelwijze waar het NKI-AVL om bekend staat.

Hoewel hij lijdt onder zijn ziekte besluit Breur om officieel afscheid te nemen van zijn collega's en de medewerkers van de afdeling Radiotherapie. Het is voor velen een aangrijpende en emotionele bijeenkomst. De taken van Breur als afdelingshoofd Radiotherapie in het NKI-AVL worden overgenomen door Dr. J. A. Bangert. Dr. Harry Bartelink wordt belast met de coördinatie van de research in de bestralingsafdeling.

1980 afscheid Breur kl.jpg 

Breur bij zijn afscheid, omringd door medewerkers van zijn afdeling in het NKI-AVL. Links dr Bart van Bunningen, rechts Riet van der Heide.

Prof. Breur heeft belangrijke invloed gehad op de groei van de radiotherapie in Nederland en daarbuiten, er werd nog veel van hem verwacht.  Nationaal en internationaal was hij actief betrokken bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.  Van 1978 tot zijn overlijden was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie. In die periode was het Professor dr. Breur die, samen met Prof. dr. Thomas uit Leiden, de eerste Commissie inzake Radiotherapie bij de Gezondheidsraad bepleit. Deze commissie (1976 -?) berekent en voorspelt de benodigde voorzieningen voor radiotherapie in ons land.

In Europees verband was hij een van de drijvende krachten achter de groei van de EORTC (European Organisation  for Research and Treatment of Cancer) en de oprichting van de ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology). Bij de oprichting van de ESTRO in 1980 werd hij de eerste voorzitter.  In September 1980 werd hem het erelidmaatschap toegekend  van de American Society of Radiology. Bij zijn afscheid in maart 1981 werd hem de Rotgansprijs aangeboden door het bestuur van het Nederlands Kanker Instituut.

In de loop van de jaren is prof. Breur driemaal betrokken geweest bij het ontwerpen van een radiotherapie afdeling. Dit werk had zijn bijzondere belangstelling. Hij was er trots op de zoon te zijn van een aannemer. Hij had de bijzondere gave een logische en efficiënte ruimte-indeling te kunnen ontwerpen, die optimale voorwaarden schept voor de gang van zaken op een radiotherapie-afdeling. In 1965 werd de nieuwe Daniel Den Hoed kliniek geopend. In 1973 volgde de bestralingsafdeling in het nieuwe Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en in 1983 de bestralingsafdeling van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam Zuid-Oost.