UA-35946176-3
1938
 

Uitbreiding gebouw Radiologie en Polikliniek

AvL 1960 ingang.jpg 

De nieuwe ingang van de polikliniek krijgt een Art Deco stijl.

In 1938 komt nieuwbouw van de polikliniek en de afdeling radiologie tot stand aan de Sarphatiestraat. Onder begeleiding van klinisch directeur Wassink, die liefhebberij heeft in architectuur en bouwen, wordt veel aandacht besteed aan een fraaie opzet van de nieuwe afdeling. 

plattegrond 1939 RT Sarphatiestraat klein.jpg 

Aanbouw en nieuwe ingang Sarphatistraat 106, hoek Andrieszstraat. Gearceerde muren zijn nieuw.

 Het dubbele-gangen-stelsel maakt het mogelijk, het verkeer tussen kliniek en behandelings afdeling geheel van het spreekuur-bedrijf gescheiden te houden.  De patiënten, die bij binnenkomst van een volgnummer  worden voorzien, worden per luidspreker, welke van het archief uit wordt bediend, zonder hun naam te noemen, uit de twee grote wachtkamers naar deze z.g.n. distributie-gang opgeroepen en hier door de zusters over de verschillende onderzoekkamers verdeeld. 

In de bouw is een bestralingsruimte opgenomen voor een experimenteel 1 miljoen volt röntgenapparaat dat in ontwikkeling is in het Natuurkundig Laboratorium van Philips. De bestralingsruimte uit 1929, waar nu 4 röntgentoestellen in dezelfde ruimte staan opgesteld, blijft in gebruik, hoewel deze opzet verouderd is.