UA-35946176-3
1927
 

Ontwikkeling Dosimetrie

1927 Ionomicrometer Mallet.jpg 

Dr Den Hoed maakt in 1927 gebruik van de Ionomicrometer van Mallet en Danne 25) 26).  De detector van de stralingsmeter bestaat uit een holle aluminium bol met een buitendiameter van 23 mm. De holte vormt een ionisatiekamer van 1 cc met daarin opgenomen een micro electrometer die afgelezen werd door de glaasjes F. 

A = Aluminium wand ca 6 mm dik,  B = Metalen houder met verende goudstrip C,  D = Drukcontact met contraveer waarmee B en C worden geladen met 80 Volt,  F =  2 glazen vensters voor inwendige verlichting en montage van een telescoop waarmee de uitslag van goudstrip wordt gemeten,  B, C en D zijn in barnsteen geisoleerd vastgezet.

In ontladen toestand ligt de goudstrip C langs de staaf B. Na het opladen met 80 Volt buigt de goudstrip uit onder invloed van de aantrekkingskracht van de aluminium bol op de statische lading van de goudveer.

Bij bestraling door een röntgenbuis zal de lucht in de bol worden geioniseerd. De vrijgemaakte electronen zorgen voor een langzame ontlading van de goudstrip, waardoor deze geleidelijk terugveert naar de staaf B. De stand verandering van de goudstrip wordt gemeten langs een schaalverdeling in de telescoop. Hiermee kan de intensiteit van de stralenbundel worden bepaald en kan men daarmee eigenschappen van de bundel opmeten.

Daniel den Hoed besteedt veel tijd aan de verbetering van de dosering en de intensiteitsmeting van ioniserende straling.  Hij wordt daarbij geholpen door medewerkers van het Fysisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. In samenwerking met de heer Stoel wordt ook een fotografische methode uitgewerkt  voor meting van de dosis.  27)

Filmdosimetrie :

1927 Filmdosimetrie Den Hoed.jpg

Met film kan tot vlak bij radiumnaalden worden gemeten. In de meetopstelling wordt op verschillende diepten gemeten met rubber in plaats van menselijk weefsel tussen de  filmvellen.

1927 Filmdosimetrie Den Hoed 2.jpg 

Den Hoed bepaalt de gevoeligheid van de Kodak film voor röntgenstraling en berekent uit de gemeten filmzwarting de intensiteit in de stralenbundel. 

De uitkomsten van deze filmdosimetrie wordt vergeleken met de "iontometrische", en met de biologische ijkingsmethoden. Er wordt een goede overeenkomst gevonden. Het voordeel van de fotografische methode is de meting op zeer kleine afstand van radiumnaalden. Dit werd toegepast bij de bestraling van tumoren van het ooglid.

Bronnen & Publicaties

  • 25) Vlaams Geneeskundig Tijdschrift, 9de jg, nr48, 1 dec 1928 p 1025-1029, den Hoed en Stoel, Radium ,
  • 27) Klinische Monatsblatter fuer Augenheilkunde, Jg 1929.82. februar, Untersuchungen uber Zwechmassigkeit des Augenschutzes bei Bestrahlungen des Augenlides, von D. den Hoed, G. Stoel und S. de Vries. ,
  • 26) http://cancerres.aacrjournals.org/content/jcanres/11/4/377.full.pdf (december 1927) ,