UA-35946176-3
1928
 

Nationale Dosimetriestandaard gerealiseerd in het AVL

Standaard ionisatiekamer 1934.bmp 

Schema van de standaard dosimeter, door Dr Daniël den Hoed en fysicus dr. Walch,1928. Afbeelding proefschrift Den Hoed.

In het International Committee on Radiological Units (ICRU) worden in 1925 afspraken gemaakt over de invoering van de r-eenheid (röntgen) als maat voor de afgegeven dosis. Het principe van dosimetrie in lucht met een ionisatiekamer wordt geïntroduceerd. Het duurt nog enkele jaren voordat de nieuwe eenheid algemeen wordt geaccepteerd en de oude onbetrouwbare chemische dosimeters in onbruik raken.

 Dr. Den Hoed onderkent het belang van de exacte dosismeting voor de Radiotherapie en neemt in 1926 het initiatief om de nieuwe dosimetrie techniek in het AvL te ontwikkelen en in Nederland te verspreiden. 23)

Ontwerpschets door den Hoed van de Standaard Dosimeter. Hij bouwt in 1928 met de fysicus Walch van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de eerste standaard dosimeter in Nederland. Archief Den Hoed HvdGugten. 

1926 DenHoed ontwerp standaarddosimeter kl.jpg 

 In 1932 ontwikkelt Den Hoed met de UvA fysicus Mozes Kwieser een transportabele dosismeter 28). Met deze secundaire standaard verricht den Hoed in Nederland en daarbuiten ijkmetingen op locatie. Bij een bezoek aan het röntgencongres in Dresden in 1932 vergelijkt hij het Amsterdamse instrument met dat van het Phys. Technische Reichsanstalt voor de bepaling van de internationale r-eenheid. Een dergelijke transportabele dosimeter is bewaard gebleven in het AVL, maar moet gerestaureerd worden. Mogelijk is dit het originele instrument van Den Hoed. 

 Tot 1940 blijft de nationale dosimetrie standaard in het Antoni van Leeuwenhoekhuis gevestigd en worden vanuit Amsterdam de dosimeters geijkt voor gebruikers in Nederland. Van de onder leiding van den Hoed staande ijkingsdienst wordt een geregeld gebruik gemaakt. Na WOII neemt de fysicus Somerwil deze aktiviteit op zich in het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut (RRTI). Later komt Somerwil in dienst van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om een rijksdienst op te zetten voor het handhaven van de nationale standaard dosimeter en het ijken van stralingsmeters. 

Bronnen & Publicaties

  • 23) Ned. Tijdschr. v. Gen. 73. I.8, 1929, pp 1042 – 1045, Den Hoed, Röntgenintensiteitsmetingen. ,
  • 28) Ned. Tijdschr. v. Gen. 35. 1933: Een nieuw vervoerbaar röntgenmeettoestel, D. den Hoed, mede namens Dr. Kwieser. ,