UA-35946176-3
1940
 

Meting bundeleigenschappen van de "Millionair"

1940 dosimetriefantoom miilionairbundel.jpg 

De stralenbundels van het 1MV toestel worden opgemeten in een multiplex houten fantoom met dichtheid 1, opgebouwd uit platen van 30x30x1 cm. Voor de oppervlakte meting is de ionisatiekamer half in het hout gelaten.

1 MeV bleek technisch  niet stabiel te krijgen, er wordt gestraald met een buisspanning van 825 kV. De buisstroom is 1 mA. De focus-fantoom afstand is 125 cm. De straling wordt gefilterd in een sandwich van 2mm Cu + ½ mm Sn + ½ mm Al.

1940 PDD millionaire.jpg  1940 bundelprofiel millionair.jpg 

 

 

 

Procentuele dieptedosis  825 kV röntgenbundel uit de Millionair.

 

 

 

Isodoselijnen 825 kV röntgenbundel uit de Millionair.

De stralingsdosis op grotere diepte bij 825 kV röntgenstraling is niet veel groter dan van de 200 kV straling die al beschikbaar was. Huidsparend effect treed bij 825 kV niet op. Onzeker is of de beschikbare ionisatiekamers geschikt waren voor oppervlaktedosis metingen. Door de lage bundelintensiteit duren bestralingen erg lang, en door de statische projectie door de keldervloer is het instellen van een patient problematisch. Alles bijeen is de Millionair als therapie toestel geen succes en dit toestel wordt in 1952 afgedankt. 

Bij de monochromatische straling van Cobalt (1,14 en 1,33 MeV fotonen) treedt wel enig huidsparend effect op. Werkelijke winst in huidsparing, diepte dosis en lagere botdosis is te behalen met fotonen opgewekt met een spanning van 8 MV en hoger. Hierop richt zich de technische ontwikkeling na 1945.